Kommun och Politik

Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter till kommunfullmäktige

kommun@soderkoping.se
Växel: 0121-181 00

Kommunsekreterare

Per Johansson
kommun@soderkoping.se
Telefon: 0121-181 02

Ordförande

Anders Eksmo (KD)
E-post: anders.eksmo@soderkoping.se

Ledamöter

Gunwor Wissmar Skoog (M)
1:e viceordförande
E-post: gunvor.wissmar.skoog@soderkoping.se

Jörgen Petersson (SD)
2:e vice ordförande
E-post: jorgen.pettersson@soderkoping.se

Martin Sjölander (M)
Bengt Svensson (M)
Anwar Samuelsson (M)
Edit Nielsen Åkerblom (M)
Michael Danielsson (M)
Börje Natanaelsson (M)
Olga Ackerfors (M)
Caroline Svärd (M)

Tuula Ravander (S)
Kenneth Johansson (S)
Pia Dingsten (S)
Marcus Fröderberg (S)
Åsa Dahlin (S)
Peter Abrahamsson (S)
Karin Åkeby (S)
Anders Bevemyr (S)

Evelina Nilsson (KD)
Erik Jakobsson (KD)

Annelie Sjöberg (SD)
Aron Emilsson (SD)
Stefan Åbrodd (SD)
Peter Ljunggren (SD)
Oskar Olai (SD)
Janina Fond (SD)
Lennart Sjöberg (SD)

Ulric Nilsson (C)
Caroline Gustavsson (C)
Bengt Johansson (C)
Boel Holgersson (C)

Patrik Wåtz (L)
Tommy Rödin (L)

Malin Östh (V)
Ulf Martin (V)

Erik Malmfors (MP)

Ellen Friberg (SI)
Elias Ljungkvist (SI)

Ersättare

Björn Aldin (M)
Kjell Dåådheim (M)
Charlotta Hollertz Kreuger (M)
Eva Cox (M)
Anders Åhlén (M)

Ingela Karlsson (S)
Sonnie Knutling (S)
Monika Malmkvist (S)
Alexander Fröderberg (S)

Elvira Wibeck (KD)
Johanna Englund (KD)

Annemo Gustafsson (SD)
Emmeli Pernu (SD)
Robin Klinteroth (SD)
Catarina Albertsson (SD)

Ulla Gustavsson (C)
Lennart Andersson (C)

Inga-Lill Östlund (L)
Lisa Pettersson (L)

Jonas Söderlund (V)
Marja Bergström (V)

Lillmarie Jonsson (MP)
Rosanna Nordrup (MP)

Erik Ehn (SI)
Anne-Louise Kroon (SI)