Kommun och Politik

Socialnämnden

Kontaktuppgifter till nämnden

socialnamnden@soderkoping.se
Växel: 0121-181 00

Nämndsekreterare

Ragnhild Forsström
socialnamnden@soderkoping.se
Telefon: 0121-182 47

Ordförande

Evelina Nilsson (KD)
E-post: evelina.nilsson@soderkoping.se

Ledamöter

Bengt Svensson(M), 1:e vice ordförande
E-post: bengt.svensson@soderkoping.se

Emmeli Pernu (SD), 2:e vice ordförande
E-post: emmeli.pernu@soderkoping.se

 

Eva Cox (M)

Karin Åkeby (S)

Åsa Dahlin (S)

Åsa Turesson (KD)

Janina Fond (SD)

Sara Berggren (C)

Liselott Erlandsson (L)

Kerstin Zetterberg (V)

Ersättare

Gunvor Wissmar Skoog (M)

Karin Knutsson (M)

Ingrid Törnkvist (M)

Julia Tegsjö (S)

Vakkant (S)

Gerd Lindfors (KD)

Annemo Gustavsson (SD)

Peter Ljunggren (SD)

Nils Peterson (C)

Tommy Rödin (L)

Carina Svedberg (V)

Elisabeth Ingvarsson (SI) (IPL)