Kultur och Fritid

Kyrkor

Under medeltiden fanns det i Söderköping fyra kyrkor: de två stadskyrkorna Sankt Ilian och Sankt Laurentii, Franciskanernas kyrka och på stadsgränsen Drothems kyrka. När konventskyrkan försvunnit fanns hospitalskyrkan som troligen var en blandning av sjuksal och kyrksal. Ett modernare tillskott till stadens kyrkor är Brunnskyrkan från 1898.

Kyrkorna i landsbygdens socknar har alla medeltida anor utom en, Börrum, som byggdes på 1700-talet. Utöver kyrkorna fanns mindre kapell som vi känner till genom dokumenten men som vi inte vet exakt var de låg.