Kultur och Fritid

Gårdeby kyrka

Kyrkan har ansetts vara byggd på 1100-talet men dendrokronologiska undersökningar visar att slutet av 1200-talet är en mer trolig byggnadstid.

Kyrkan är därför ett sent exempel på en romansk kyrka. Den är också den östligaste kända absidkyrkan i Östergötland.

Kyrkan är byggd i gråsten, vitkalkad med spåntäkt sadeltak. Den har ett rektangulärt långhus försett med tunnvalv. Koret och absiden är lägre. Sakristians gotiska kryssvalv är troligen byggt under senare medeltid. Under medeltiden gick man in i kyrkan genom en hög, smal port i södra väggen, där fanns även två gotiska fönster, höga och smala. Det fanns troligen bara två fönster till, ett fönster i koret och ett i absiden. Kyrkan var alltså ganska mörk. Större och fler fönster tillkom i omgångar på 16-, 17-, och 1800-talen. 1841 flyttades ingången från sydväggen till västra sidan. Inne i kyrkan var det ursprungligen tegelgolv, trägolv lades första gången in 1747. Interiören är vitputsad och koret avskiljs genom en låg triumfbåge, som utsprungligen har haft en mycket trång öppning.

Orgelläktaren byggdes 1682 och byggdes om 1787.

Under medeltiden fanns två sidoaltare. Mariaaltaret, som byggdes samtidigt med kyrkan, vid nordväggen och det södra altaret, vilket är bevarat som fundament för predikstolen.
Kyrkklockorna från 1730 och 1748 hänger i en inbyggd klockstapel, klockbod, som inköpts från Skärkind på 1830-talet för att ersätta den gamla klockstapeln.
Kyrkogården var inhägnad med plank, fram till 1800-talets början, då det ersattes med en mur.

Intressant att titta på i kyrkan:

  • Dopfunt i ek, 1664.
  • Predikstol från 1679 inköpt från Skärkinds kyrka.
  • Ljuskrona i trä med naturtrogna armar och händer som omsluter ljushållarna, 1689. (Två liknande kronor finns i Ö Ryds kyrka).
  • Tavlorna "Jakobs dröm", "Uppståndelsen" och "Korsfästelsen", den senare skänkt 1804.