Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Samhälle & Trafik / Samhällsplanering / Översiktsplanering

Översiktsplanering

Översiktsplanering görs för att förändringar i den fysiska miljön ska göras så bra som möjligt. En översiktsplan (ÖP) pekar ut hur mark och vattenområden ska användas och hur de ska förändras, hur riksintressen ska tillgodoses och vilka områden som kommer användas för bebyggelse och vilka som bör sparas för rekreation. Dokumentet samråds med länsstyrelsen, grannkommuner och regionala organ och kommunmedborgarna ska också ges möjlighet att lämna synpunkter på det. Översiktsplanerna är vägledande vid exempelvis detaljplanering och bygglov.

I Söderköpings kommun gäller Översiktsplan 2015-2030 som kommunövergripande Översiktsplan. Dessutom finns ett tematiskt tillägg för vindkraft och en fördjupning av översiktsplanen för Söderköping stad och en för Aspöja. Under framtagande är  ett tematiskt tillägg för Söderköpings kulturmiljöer.

Sidan uppdaterad 2018-06-28 Kommentera sidan

Kommentera sidan

Fält markerade med * måste fyllas i.

*
*