Stöd och Omsorg

Barnhälsan

Är du orolig för ditt barn och önskar stöd i ditt föräldraskap? Barnhälsan erbjuder stöd till familjer med barn i åldern 6-14 år.

Du som förälder kan kontakta Barnhälsan om du är orolig över ditt barns psykiska hälsa eller välmående.

Psykisk ohälsa kan visa sig som:

 • Oro och rädsla
 • Ledsenhet
 • Stress
 • Ont i magen
 • Ont i huvudet
 • Svårt att sova
 • Bråk och konflikter
 • Relationsproblem i familjen
 • Samspelssvårigheter

På Barnhälsan kan ni som familj få hjälp genom kortare kontakter i form av:

 • Rådgivning och information
 • Stödsamtal för föräldrar
 • Individuella samtal för barn och föräldrar
 • Familjesamtal
 • Samverkan med andra verksamheter

På Barnhälsan kan du träffa socionom, psykolog eller psykoterapeut. Vid behov hjälper Barnhälsan er vidare till andra insatser.