Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Hälsa och Sjukvård

Hälsa och Sjukvård

Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård ansvarar för sjukvård och rehabilitering/habilitering i hemsjukvård och på äldreboenden och boende för funktionsnedsatta. Verksamhetsområdet ansvarar även för hjälpmedelshantering samt viss psykiatri och i vissa fall utredning av demenssjukdom.

Verksamheten bedrivs dygnet runt alla årets dagar.

Dagtid bemannas till största delen med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeut och på jourtid bemannas med sjuksköterska. 

Sjukvårdsrådgivning och information från Landstinget i Östergötland