Stöd och Omsorg

Hemsjukvård

Hälso- och sjukvård i hemmet är förbehållet dem som av hälsoskäl inte kan ta sig till vårdcentral/mottagning. Den så kallade tröskelprincipen tydliggör att den som kan ta sig till landstingets vårdinrättning (vårdcentral eller mottagning) ska vända sig dit:

Den som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet får hälso- och sjukvårdsinsatser av kommunen. Personer som kan ta sig till vårdcentral/ mottagning, med eller utan hjälp, får hälso- och sjukvårdsinsatser från regionen.

Personal som arbetar med kommunens hemsjukvård är distriktssköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och heminstruktör.

För psykiatrisk hemsjukvård finns särskilda kriterier som ska vara uppfyllda för att hemsjukvårdsansvaret ska övergå till kommunen.
När det gäller rehabiliterande hemsjukvård är det patientens behov och mål med insatserna som avgör om rehabiliteringsinsatser bäst utförs i hemmet eller på mottagning.

Kommunens Hemsjukvård finns tillgänglig dygnet runt, alla dagar på året. Du kan få enstaka eller regelbundna besök av kommunens hemsjukvård. Det kan gälla sjukvårdande uppgifter, rehabilitering, utprovning av hjälpmedel eller psykiatrisk sjukvård.

Vi besöker dig i ditt hem och utför insatser efter den vårdplanering vi gjort tillsammans med dig. Vårdplanen utgår från dina individuella behov och ligger till grund för vilken vård eller rehabilitering som ges och när. Hemsjukvården samarbetar även med hemtjänsten och boendestödet.
När eller om behovet upphör, avslutas behandlingsperioden och du skrivs ut från hemsjukvården eller hemrehabiliteringen.

Kostnad för hemsjukvård är 100 kr per yrkeskategori. Du betalar max 400 kr per månad. Kostnaden ingår i den kommunala maxtaxan och är inkomstprövat.

Information till dig som student