Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Hälsa och Sjukvård / Vem ansvarar för vad?

Vem ansvarar för vad?

Ansvarsfördelningen mellan Söderköpings kommun och Region Östergötland kan i korthet beskrivas så här.

Söderköpings kommun ansvarar för:

• Den hemsjukvård som innan den 20 januari 2014 bedrivits av primärvården.
• Delar av LAH-verksamhetens vård i livets slutskede som är att betrakta som grundläggande.
• Patienter som har långvarig och allvarlig psykisk funktionsnedsättning och som har behov av vårdinsatser från både Regionen och kommunen.
• Alla hjälpmedel – förutom klinikhjälpmedel och hjälpmedel till barn.
• Grundläggande rehabilitering i hemmet.

Region Östergötland ansvarar för:

• Att tillgodose behovet av läkarkompetens.
• Sällankompetens och reell kompetens som kommunen inte har, på grund av att insatser utförs sällan.
• Att vid behov ge konsultativt stöd som möjliggör fortsatt vård i hemmet, oavsett tid på dygnet eller geografiska avstånd till sjukhus.
• Specialiserad hemsjukvård, vård som ges till patienter med komplexa symtom eller om livssituationen medför särskilda behov, och som utförs av ett multiprofessionellt team lett av läkare med särskild kunskap och kompetens.
• Hjälpmedel till barn och ungdomar.
• Klinikhjälpmedel – exempelvis andnings-, syn- och hörhjälpmedel.