Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Socialt och Ekonomiskt stöd / Arbetsmarknadsinsatser

Arbetsmarknadsinsatser

En person som skriver i en bok och fikar

Arbetsmarknadsenheten (AME) för deltagare har tre anvisningsalternativ

  • Försteg
  • Arbetslivskonsulenter
  • SIP

Anvisningar kan ske exempelvis via Arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Region samt kommunens olika enheter, vården Ex Psykiatrin och individen själv.

Försteget är för de som är långt ifrån arbetsmarknaden. För att bättra på arbetsförmågan Kan det behövas; allt ifrån att komma till en arbetsplats någon timme i veckan och uppåt. Gennerellt är Maxtiden på försteget tre dagar/vecka. Deltagarna kan sedan gå vidare till arbete eller studier. En arbetslivskonsulent kan även arbeta vidare med att deltagaren behöver arbetsprövas inför en heltidstjänst.

Arbetslivskonsulenter jobbar med de deltagare som har en högre arbetsförmåga men har behov av att veta hur mycket de kan klara av. Utöver arbetsprövningar och praktik kan vi erbjuda

  • Språkpraktik för SFI studerande
  • Stöttning vid jobbsökning, CV, hitta jobb på nätet, intervjuer.

Avslut hos arbetslivskonsulent innebär att den anvisade kan vara ute i arbete, anvisad till Arbetsförmedlingen eller annan myndighet exempelvis vården.

Feriejobb  och PRAO platser organiseras från AME.

En samordnad individuell plan (SIP) erbjuds när en deltagare har kontakt med flera myndigheter och det behövs ett samlat angreppssätt. Det utmynnar i de flesta fall till en gemensam planering.

Försteget och arbetslivskonsulenter använder praktik och arbetsprövningsplatser främst inom kommunen skolor, växthus, Söderköpings Ryttarsällskap, förskolor osv. Utifrån deltagarnas behov. Om det finns lämplig arbetsplats kan även önskemål tillfredställas.

På Arbetsmarknadsenheten finns även andra arbetsplatser, Naturgruppen, Snickeriet, Matutkörning, Bilrekond, Teknik och entreprenad.