Stöd och Omsorg

Kommunalt feriejobb

Vi måste tyvärr meddela dig att Söderköpings kommun inte kommer ha möjlighet att erbjuda kommunala feriejobb sommaren 2024.

Söderköpings kommun har ett mycket ansträngt ekonomiskt läge. Kommunen arbetar hårt med att få en ekonomi i balans och bland annat beslutade kommunstyrelsen den 18 mars om varsel av femtio medarbetare.

Som en konsekvens att det ekonomiska läget har socialnämnden tagit beslut att pausa arbetet med ferieungdomar till sommaren 2024. Det innebär att inga ungdomar i Söderköpings kommun kommer erbjudas ett kommunalt feriejobb den här sommaren.

Beslutet är nödvändigt utifrån kommunens ekonomi, men vi är såklart ledsna över om det försvårar chansen till ett sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden för dessa ungdomar.

Med vänliga hälsningar
Josefine Bergholm, enhetschef Arbetsliv och försörjning
Karin Johansson, arbetslivskonsulent