Stöd och Omsorg

Kontaktperson

Som kontaktperson har du ett socialt stöduppdrag där du hjälper ett barn, en ungdom eller en vuxen, med eller utan funktionshinder. Uppdragen kan se olika ut med olika mål men övergripande innebär det att vara en medmänniska, att bryta social isolering och att kunna ge stöd i vardagliga situationer. Omfattningen kan variera men det är vanligt att det handlar om 8-10 timmar per månad och att uppdraget i huvudsak förläggs på kvällar och helger.

Vem kan bli kontaktperson?

Det krävs ingen särskild utbildning för att vara kontaktperson men du behöver ha ett intresse och ett engagemang samt personlig lämplighet. För att bli kontaktperson behöver man genomgå en utredning. Utredningen består av en personlig intervju samt inhämtande av registerutdrag från polis och socialtjänst. Om du bedöms lämplig förs det tillsammans med dig en diskussion om vilka uppdrag som passar dig bäst, om du t.ex. vill engagera dig för barn eller för vuxna.

Stöd från socialtjänsten

Som kontaktperson har du regelbunden kontakt med barnets/personens socialsekreterare som följer insatsen. Du har också möjlighet att vända dig till en familjehemssekreterare för att få råd och stöd i ditt uppdrag. Det är även familjehemssekreterarna som gör utredningen samt sköter avtal och ersättningar.

Ersättningar

Som kontaktperson får du ersättning i form av arvode, som är en form av lön för insatsen du gör, samt omkostnadsersättning som ska täcka de utgifter du får i samband med uppdraget. Nivån på ersättningarna utgår från rekommendationer som Sveriges kommuner och regioner (SKR) tagit fram. Ersättningarna betalas ut månadsvis.

 

Läs mer om olika uppdrag på Socialstyrelsens sida min insats. Se länk längst ner på sidan.

 

Mer information