Stöd och Omsorg

Familjehem

Har ni funderingar på att bli familjehem? Som familjehem tar ni emot ett eller flera barn på heltid för en kortare eller längre period och har då den dagliga omvårdnaden om barnet. Det är en viktig insats där du är med och skapar trygghet och goda levnadsvillkor för barn som haft en tuff start i livet.

 • Det finns barn som lever under trassliga hemförhållanden vilket kan leda till att de behöver bo i ett familjehem. Orsakerna till en placering varierar och kan bero på förälders missbruk, sjukdom eller andra personliga eller sociala problem. En placering kan ske med föräldrarnas samtycke och genomförs då enligt SoL (socialtjänstlagen). Om föräldrarna inte samtycker kan socialtjänsten ansöka om vård enligt LVU (lagen med särskilda bestämmelse om vård av unga). När situationen i hemmet inte är tillräckligt bra för barnet undersöker socialtjänsten alltid om det finns någon släkting eller annan i nätverket som barnet kan bo hos, finns inte det så behöver barnet komma till ett familjehem. Hur länge barnet kan behöva bo i familjehemmet är svårt att veta vid placeringens start. Socialtjänsten erbjuder stöd till föräldrarna för att barnet ska kunna flytta hem igen, en hemflytt är dock inte alltid möjlig.

 • Innan du kan bli familjehem görs en utredning för att bedöma din lämplighet för uppdraget. Utredningen består av hembesök, intervjuer, referenstagning och registerkontroller hos polis, socialtjänst, kronofogde och försäkringskassa. Under utredningen går man tillsammans också igenom det som kallas matchning det vill säga vilka barn, till exempel utifrån ålder, som passar hos dig. Efter genomförd utredning ges en återkoppling kring bedömningen. Om det under utredningens gång framkommer saker som gör att man bedömer att ett uppdrag som familjehem inte passar dig så avbryts utredningen. Att bli familjehem är ingen rättighet, socialtjänstens bedömning är därför inget som kan överklagas.

  Familjehem kan se olika ut, det kan vara en familj med en eller två vuxna, med eller utan hemmavarande barn. Ett familjehem kan bo i en lägenhet i stan eller i en villa på landet. Då man vill kunna hitta rätt familjehem till varje barn är det viktigt att det finns olika typer av familjehem. Det viktigaste är att alla i familjen är positiva till att det kommer ett barn, att man har tid över för barnet och att man har utrymme så att ett placerat barn kan få eget rum. Under utredningen läggs stor vikt vid dina/era personliga egenskaper och förmågor. Du/ni ska kunna stötta barnet både praktiskt och känslomässigt med till exempel skolarbete, kompisrelationer och kontakten med barnets föräldrar. Under ett uppdrag som familjehem ska man stötta och fostra barnet tillsammans med de biologiska föräldrarna och socialtjänsten vilket kräver att du/ni har god samarbetsförmåga.

 • I uppdraget som familjehem har man kontakt med en familjehemssekreterare som finns tillgänglig för råd, stöd och handledning. Efter utredningen erbjuds du också att gå utbildningen ”Ett hem att växa i” som socialstyrelsen tagit fram för familjehem. Du har även kontakt med barnets socialsekreterare som följer barnets behov och utveckling och ansvarar för kontakten med barnets föräldrar. Du är alltid välkomna att höra av er om både stora och små frågor.

 • När socialtjänsten beslutat att ett barn eller ungdom ska få flytta till ett familjehem är det familjehemssekreterare tillsammans med en barnutredare från kommunen som ansvarar för att hitta rätt hem för barnet. Det finns en mångfald företag och organisationer som rekryterar familjehem, och som erbjuder stöd och hjälp till familjehemmen. Men det är alltid kommunen som har ansvaret för placeringen, och som initialt utreder familjehemmet och matchar med barnets behov. Du som vill bli familjehem behöver alltså inte vända dig till ett företag, utan kan få ett uppdrag direkt via Söderköpings kommun. Fördelen är att du kommunicerar direkt med familjehemssekreteraren som har ansvar för placeringen, och inte via en mellanhand. En annan fördel är att du får tillgång till stöd, handledning, utbildning från socialtjänsten samt regelbundna gemensamma träffar med andra familjehem.

 • Som familjehem får ni ersättning i form av arvode, som är en form av lön för insatsen du gör, samt omkostnadsersättning som ska täcka barnets utgifter såsom mat, kläder, fritidsaktiviteter med mera. Nivån på ersättningarna utgår från rekommendationer som Sveriges kommuner och regioner (SKR) tagit fram. Ersättningarna betalas ut månadsvis.

   

  Läs mer om olika uppdrag på Socialstyrelsens sida min insats. Se länk längst ner på sidan.

   

   

Mer information