Stöd och Omsorg

Kontaktfamilj

Att vara kontaktfamilj innebär att man tar emot ett eller flera barn på deltid. Omfattningen kan variera men det vanligaste är 1-2 helger per månad. Kontaktfamilj är alltid en frivillig insats som bara kan ges om föräldrarna samtycker. Uppdraget kan variera i längd men kan komma att pågå under flera år. Kontaktfamilj beviljas när barnet behöver få komma till en annan miljö med ny stimulans och knyta relationer till fler vuxna, det kan också handla om att föräldrarna behöver avlastning. Kontaktfamiljen blir en extrafamilj för barnet och det är vanligt att kontakten finns kvar även efter att uppdraget avslutats.

Vem kan bli kontaktfamilj?

Kontaktfamiljer kan se olika ut, det kan vara en eller två vuxna, familjer med eller utan egna barn hemma. Det behövs kontaktfamiljer till barn i olika åldrar och med olika behov därför behövs olika typer av familjer. Är ni flera i familjen är det viktigt att alla är överens om att familjen ska ta emot ett barn. Det är viktigt att man har bra samarbetsförmåga då kontakten med barnets biologiska familj är viktig för att uppdraget ska fungera så bra som möjligt.

Innan ni kan bli kontaktfamilj utreds er lämplighet. Utredningen består av hembesök, intervjuer, referenstagning samt inhämtande av registerutdrag från polis och socialtjänst. Om ni bedöms som lämpliga förs en diskussion tillsammans med er om vilket slags uppdrag som passar er bäst.

Stöd från socialtjänsten

Som kontaktfamilj har ni främst kontakt med barnets socialsekreterare som följer insatsen och även har kontakten med barnets föräldrar. Ni har också kontakt med en familjehemssekreterare som kan ge er råd och stöd i uppdraget samt som sköter de praktiska delarna med avtal, ersättning mm.

Ersättningar

Som kontaktfamilj får ni ersättning i form av arvode, som är en form av lön för insatsen ni gör, samt omkostnadsersättning som ska täcka barnets utgifter såsom mat, aktiviteter mm. Nivån på ersättningarna utgår från rekommendationer som Sveriges kommuner och regioner (SKR) tagit fram. Ersättningarna betalas ut månadsvis.

Berättelser från kontaktfamiljer

Här kan du läsa två olika berättelser från kontaktfamiljer:

Läs mer om olika uppdrag på Socialstyrelsens sida min insats. Se länk längst ner på sidan.

 

Mer information