Förskola och Skola

Engelns förskola

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att avveckla Engelns förskola inför hösten 2024. Det innebär att sista verksamhetsdagen är den 28 juni 2024.

Engelns förskola är belägen i Söderköpings östra stadsdel, nedanför bostadsområdet Skönberga/Husby backe.

Gården är i huvudsak belägen på baksidan av huset. Där finns en gräsyta samt en asfalterad gång runt huset att cykla på. Sandlåda, gungor och klätterställningar erbjuds också. En mindre grässlänt tjänar som pulkabacke vintertid. I nära anslutning till gården ligger Trafikgården, en lekplats med trafikmiljö i miniatyr. Skogen samt ett naturreservat finns på gångvänligt avstånd och utnyttjas frekvent.

Förskolan har två avdelningar - Månen och Stjärnan. Ett väl fungerande samarbete mellan avdelningarna gör att barnen får goda förutsättningar för att känna trygghet med samtliga barn, personal och lokaler.

Lunchen tillagas i och levereras från Ramunderskolans kök.

Engelns förskola fokuserar på livskunskap, språk och hälsa.

Information till föräldrar med barn på Engelns förskola