Förskola och Skola

Högby förskola

Högby förskola är belägen i Söderköpings sydvästra stadsdel, Högby. Från gården har man utsikt mot Albogastallet samt hagar och skogsmark.

Gården kan delas upp i två delar, med ett staket och grind, vilket möjliggör en uppdelning av barngrupperna i t ex äldre och yngre, vid behov. Stor gräsyta samt asfalt att cykla på, sandlådor, gungor och klätterställningar erbjuds också. En skogsslänt tjänar som pulkabacke vintertid. I nära anslutning till gården ligger skogen som ofta nyttjas stora delar av dagen, då även lunchen tillagas och intas där.

Förskolan har två avdelningar. Snigeln för de yngre barnen och Ugglan för de äldre. Ett väl fungerande samarbete mellan avdelningarna gör att barnen får goda förutsättningar för att känna trygghet med samtliga barn, personal och lokaler.

Lunchen tillagas i och levereras från Storängsköket.

Förskolan lägger stort fokus på utomhuspedagogik. Ugglan går till skogen en gång i veckan, året runt. Under de varma årstiderna så tillagas lunchen i skogen där de också äter tillsammans. I skogen bor stubben Albert som de alltid hälsar på. Har de tur brukar det ligga ett brev till barnen i hans brevlåda.

Information till föräldrar med barn på Högby förskola