Förskola och Skola

Prästkragens förskola

Prästkragens förskola är belägen vid Söderköpings södra utfart, intill Skönberga kyrka.
Förskolans gård har gräsytor, sandlåda, gungor, klätterställning och asfalterade cykelområden. En liten grässlänt används som pulkabacke vintertid och närhet till skog som utnyttjas mycket.
På gångavstånd finns även en större lekplats och en bondgård.
Avdelningarna har inspirerande miljöer för lek och utveckling och ett stort gemensamt härligt rörelserum.
Leken får ett stort utrymme i verksamheten för att stimulera barnens utveckling och lärande.
Målet för verksamheten är att tillsammans skapa en rolig, trygg, lärorik miljö där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Förskolan består av två åldersindelade avdelningar, Gullvivan 1-3 år och Blåsippan 3-5 år. Det är ett nära samarbete mellan avdelningarna.
Lunchen tillagas i och levereras från Ramunderskolans kök.

Information till föräldrar med barn på Prästkragens förskola