Förskola och Skola

Berga Fritidshem

Den nya skolgården med dess gröna ytor lockar till lek och utmaningar och eleverna är därför ute varje dag.

Eleven, elevens tankar, idéer och önskemål är grunden för verksamheten. Alla barn ska känna sig trygga, bli sedda och bekräftade varje dag på fritidshemmet. Verksamheten ska utmana och stimulera elevens nyfikenhet och lust att lära.

Fritidshemspersonal och skolpersonal arbetar nära varandra. För att få en helhet och trygghet över hela elevens dag på skolan, så finns våra pedagoger på fritidshemmet kopplade runt skolklasserna under skoldagen.