Förskola och Skola

Skönberga fritidshem

Skönbergaskolan ligger i Husby Backe och är en skola med ca 180 elever. De åtta klasserna omfattar elever från förskoleklass till årskurs 6. I skolan är ett fritidshem med två avdelningar, Sparven och Domherren integrerat.

Fritidshemmets målsättning

• Att fritidshemmet ska komplettera skolan och tillföra andra typer av lärande och erfarenheter än de som styrs av kursplaner.
• Att alla elever ska erbjudas en meningsfull fritid.
• Att alla elever ska bli sedda och få känna sig viktiga, både som egen person och som en i gruppen.
• Att alla elever och föräldrar ska känna sig trygga med fritidshemmet.