Förskola och Skola

Mogata fritidshem

Mogata skola och fritidshem ligger i det lantligt idylliska Mogata – 10 kilometer utanför Söderköping. Skolan har skog och åkermark som nära grannar och det utnyttjas flitigt under skolans och fritidshemmets utevistelser. Det är heller inte långt till Slätbaken, Göta kanal och Husby säteri. Skolgården renoverades 2012 och erbjuder många olika aktiviteter till eleverna, som till exempel linbana, bollekar samt olika typer av gungor och klätterställningar.

På skolans populära fritidshem brukar det vara cirka 60 barn. Där arbetar fyra fritidspedagoger, som även deltar i klassrumsarbetet under skoltid.

Hela skolans personalgrupp arbetar tillsammans med elevernas måluppfyllelse och fokuserar också på arbetsmiljön ur ett trygghets- och trivselperspektiv.