Kommun och Politik

Om kommunen

Söderköpings kommun har hand om skola,
förskola och fritidshem. 

Vi ger också vård till våra äldre.

Kommunen sköter gator och parker.
Vi ser till att det finns lekplatser.
Vi ser också till att det finns dricksvatten i din kran. 

Hos kommunen får du svar på om du kan bygga ut hemma.

I Söderköpings kommun arbetar lite mer än 1000 personer. 
I Söderköpings kommun bor det lite mer än 14 600 personer.