Kommun och Politik

Hem / Kommun och Politik / Politik och Beslut / Nämnder och fullmäktige / Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Kontaktuppgifter till nämnden

barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se
Växel: 0121-181 00

Nämndsekreterare

Karolina Andersson
barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se
Telefon: 0121-181 77

Ordförande

Anders Bevemyr (S)
E-post: anders.bevemyr@soderkoping.se

Ledamöter

Michael Danielsson (M), 1:e vice ordförande
E-post: michael.danielsson@soderkoping.se

Caroline Gustavsson (C), 2:e vice ordförande
E-post: caroline.gustavsson@soderkoping.se

Ingrid Törnkvist (M)

Benny Flyckt (M)

Miia Ravander (S)

Magnus Skott (KD)

Annelie Sjöberg (SD)

Peter Ljunggren (SD)

Lisa Pettersson (L)

Li Sjöstrand (V)

Ersättare

Caroline Svärd (M)

Nina Svensson (M)

Peter Abrahamsson (S)

Monica Malmkvist(S)

Andreas Kindesjö (S)

Åsa Turesson (KD)

Catarina Albertsson (SD)

Ulla Gustavsson (C)

Bengt Johansson (C)

Inga- Lill Östlund (L)

Mikael Wängsjö (V)