Kommun och Politik

Hem / Kommun och Politik / Politik och Beslut / Nämnder och fullmäktige / Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Kontaktuppgifter till nämnden

barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se
Växel: 0121-181 00

Nämndsekreterare

Karolina Andersson
barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se
Telefon: 0121-181 77

Ordförande

Anders Bevemyr (S)
E-post: anders.bevemyr@soderkoping.se

Ledamöter

Michael Danielsson (M), 1:e vice ordförande
E-post: michael.danielsson@soderkoping.se

Caroline Gustavsson (C), 2:e vice ordförande
E-post: caroline.gustavsson@soderkoping.se

Ingrid Törnkvist (M)

Benny Flyckt (M)

Kjell Eriksson (S)

Fredrik Weflö (KD)

Annelie Sjöberg (SD)

Peter Ljunggren (SD)

Lisa Pettersson (L)

Li Sjöstrand (V)

Ersättare

Ingrid Thollander (M)

Lars Strandljung (M)

Peter Abrahamsson (S)

Monica Malmkvist(S)

Andreas Kindesjö (S)

Magnus Skott (KD)

Catarina Albertsson (SD)

Ulla Gustavsson (C)

Anna Kronqvist (C)

Inga- Lill Östlund (L)

Siv Billström (V)