Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Organisation / Serveringstillstånd för alkohol

Serveringstillstånd för alkohol

Serveringstillstånd för alkohol. För att få lov att sälja och servera alkohol behöver du i de flesta fall ett serveringstillstånd.  

Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får bara ske om tillstånd har givits enligt Alkohollagen. Det gäller varje form av servering mot ersättning. Tillståndet kan gälla servering till allmänheten på restaurang men också servering riktad mot ett slutet sällskap, exempelvis en förening eller i en festvåning.

Tillståndet kan vara permanent eller tillfälligt. Ansökan måste också göras när ett beviljat tillstånd ska ändras vad gäller tid, serveringsyta, ägare etc.

För olika tillstånd ställs olika krav. Generellt kan sägas att serveringstillstånd bara får ges till den som kan visa att han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten.

Detta innebär bland annat

  • att uppvisa allmän och ekonomisk skötsamhet
  • att ha kunskaper om alkohollagstiftningen
  • att serveringsstället skall uppfylla alkohollagens krav på lämpliga lokaler

Ansökan

Ansökan om serveringstillstånd respektive serveringstillstånd för slutet sällskap ska göras via e-tjänst eller på på särskild blankett.

Serveringstillstånd - Ansök via e-tjänst här

Prövningsavgifter

När ansökan inkommit till socialförvaltningen, debiteras sökanden en prövningsavgift. Du som har stadigvarande serveringstillstånd betalar årligen en tillsynsavgift.

Taxor Söderköpings kommun

Kunskapsprov i alkohollagen

Sedan den 1 januari 2011 ska du som söker serveringstillstånd eller provsmakning av alkoholdrycker avlägga ett nationellt kunskapsprov som är framtaget av Folkhälsomyndigheten för att visa att du har kunskaper om alkohollagen. Provresultatet (från det nationella kunskapsprovet) är giltigt i tre år.

Provet är webbaserat, kontakta alkoholhandläggarna för frågor kring kunskapsprov eller för att boka in tid för provtillfälle.

Alkoholhandläggare ansvarar för handläggningen av ansökningar om serveringstillstånd. Söderköpings kommun har tecknat avtal med Linköpings kommun med innebörden att alkoholhandläggaren från Linköpings kommun utför handläggning och tillsyn enligt alkohollagen för Söderköpings kommuns räkning.