Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Stöd & Omsorg / Organisation / Kvalitet

Kvalitet

Kontakter

 • Administrativ chef och bitr. förvaltningschef


  Socialkontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

 • Verksamhetsutvecklare

  Marita Aronsson
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  marita.aronsson@soderkoping.se
  Telefon: 0121-184 78

Kvalitetsarbete är att ständigt göra verksamheten bättre och använda resurserna på bästa sätt. Socialförvaltningen ansvarar för ett antal kvalitets- och utvecklingsprojekt som berör medborgarna och som rör verksamheterna. För att säkerställa kvaliten genomförs även kontinuerliga uppföljningar. Utgångspunkten för kvalitetsarbetet är, gällande lagstiftning, författningar, politiska mål och medborgarnas synpunkter. I allt arbete utgår vi från vår värdegrund som är vår gemensamma plattform och som genomsyrar vårt dagliga arbete i möte med medborgaren, kollegor och andra i vår närhet.

Sidan uppdaterad 2019-07-01 Kommentera sidan