Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Organisation / Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål är viktiga. De kan bidra till att förändra och förbättra vården.

Om det hänt något när du eller en närstående varit i kontakt med vården hos oss, kan du börja med att kontakta den verksamhet där vården getts. De kan bäst förklara vad som hänt och vidta åtgärder så det inte händer igen.

Så här lämnar du synpunkter och klagomål till Söderköpings kommun

Vi använder en e-tjänst där du skickar in din synpunkt eller ditt klagomål. Du kan välja att skicka in anonymt, utan att logga in i e-tjänsten, eller så loggar du in med e-legtimation och kan då följa ditt ärende. Du kan också välja att skriva ut en blankett som du sedan skickar in till oss. 

Vi svarar inom 30 dagar efter att vi mottagit din synpunkt, om du lämnat dina kontaktuppgifter.

Här lämnar du din synpunkt eller ditt klagomål

Här hittar du mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med din synpunkt

Patientnämnden kan hjälpa dig att föra fram ett klagomål

Patientnämnden är en opartisk instans som finns i alla landsting och som kan hjälpa dig som patient eller närstående att föra fram klagomål till verksamheten och se till att de blir besvarade. Patientnämnden kan ge dig råd och stöd om du vill söka ersättning för skada du fått i samband med vård. Patientnämnden utreder inte klagomål utan fungerar som en länk till verksamheten.

Om du är under 18 år ska patientnämnden ta hänsyn till din ålder och hantera ditt ärende skyndsamt.

Läs mer om hur du kan klaga på vården via länkarna här nedanför.