Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Stöd & Omsorg / Organisation / Socialnämnden

Socialnämnden

Kontakter

Socialnämndens sammanträden äger rum tisdagar enligt fastställt kalendarium, klockan 13.00.

Plats: Kommunhuset, Storängsallén 20, 614 80 Söderköping.

Önskar du närvara vid nämndens sammanträden, dock ej i sekretessbelagd myndighetsutövning är du välkommen att kontakta Boel Holgersson socialnämndens ordförande.

Socialnämnden ansvarar för förebyggande arbete inom individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd, familje- och socialjour, missbruksvård, ekonomisk rådgivning, serveringstillstånd för restauranger, myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen, Lagen om vård utan samtycke av unga, Lagen om vård av missbrukare.

Socialnämnden kan av naturliga skäl inte avgöra alla förekommande ärenden inom ansvarsområdet. Därför har socialnämnden överlåtit (delegerat) beslutanderätten i ett stort antal ärenden till anställda i förvaltningen och utskottet. Därigenom ökar också servicen mot allmänheten och effektiviteten i förvaltningen (snabbare beslut).

Arbetssätt

Socialnämnden består av 11 ledamöter ,11 ersättare och en insynsplats.

SNu, Individutskottet - svarar för myndighetsutövning för individ. SNu sammanträder normalt en gång varje månad. SNu består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Socialnämnden skall i sin helhet både ge service och svara för myndighetsutövning, arbeta individ-inriktat men också generellt, samhällspåverkande och förebyggande. Kommunallagen, förvaltningslagen och bl a nedan-stående lagar inom det sociala samt det hälso- och sjukvårdsrättsliga området styr socialnämndens verksamheter:

Socialtjänstens uppdrag är att frigöra och utveckla enskilda och gruppers egna resurser för ekonomisk och social trygghet, jämlikhet och aktivt deltagande i samhällslivet.

Sidan uppdaterad 2019-02-12 Kommentera sidan