Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Stöd & Omsorg / Organisation / Alkoholhandläggning

Alkoholhandläggning

Kontakter

Alkohollagen (2010:1622) reglerar vilka krav som ställs för att få sälja och servera alkohol. Syftet med lagen är att begränsa alkoholens tillgänglighet och dess skadeverkningar.

Vid försäljning av spritdrycker, starköl, vin , andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd. Med försäljning menas varje form av handel med alkoholdrycker mot ersättning.

Ett serveringstillstånd avser försäljning av alkoholdrycker för förtäring på ett bestämt ställe. Tillstånd som kan meddelas:

  • Stadigvarande till allmänheten
  • Stadigvarande till slutna sällskap
  • Cateringtillstånd till slutna sällskap (cateringverksamhet skall ha eget kök för tillredning av mat)
  • Gemensamt serveringsutrymme (kan sökas av flera krögare med eget serveringstillstånd för gemensam yta)
  • Tillfälligt till allmänheten
  • Tillfälligt till slutna sällskap
  • Pausservering
  • Trafikservering
  • Provsmakning

Sökanden ska visa att hon eller han är lämplig att utöva verksamheten och får inte förekomma i polismyndighetens belastnings- eller misstankeregister, ha obetalda skatter, vara restförd hos kronofogden eller varit involverad i tidigare konkurser. Sökanden ska också uppvisa godkända kunskaper i alkohollagstiftningen genom att genomföra ett kunskapsprov. Dessutom görs bedömning av serveringslokalens lämplighet.

Ansökan/handläggning

Våra alkoholhandläggare ansvarar för handläggningen av ansökningar om serveringstillstånd.

När kommunen har fått in de dokument som behövs och anser att ansökan är komplett ska beslut fattas inom fyra månader. Handläggningstiden kan förlängas med ytterligare fyra månader om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet. För tillfälliga tillstånd till allmänheten är handläggningstiden sex veckor. Vid tillfälliga tillstånd till slutna sällskap två veckor.

Socialnämndens arbetsutskott fattar beslut om stadigvarande serveringstillstånd och återkallelse av tillstånd. I enklare ärenden fattar handläggare beslut. Ansökan om serveringstillstånd sker skriftligt.

Sidan uppdaterad 2014-02-21 Kommentera sidan