Bostad och Miljö

Hem / Bostad och Miljö / Din bostad / Vatten & Avlopp / Kommunalt avlopp

Kommunalt avlopp

Reningsverken i vår kommun

Vi har sex reningsverk, Östra Ryd, Västra Husby, Mogata, S:t Anna, Tyrislöt och Bottna. Det har olika krav på reningseffekt beroende på hur känsligt för miljöpåverkan det vattendrag är, som ska ta emot det renade vattnet. Reningsverken är byggda för en reningseffekt på över 90% på syreförbrukande material och fosfor. Reningseffekten kontrolleras av miljökontoret enligt fastställt provtagningsprogram. Avloppsvatten från Söderköpings tätort pumpas via en överföringsledning till Norrköping.

Driftövervakning

Samtliga avloppsreningsverk övervakas ständigt av ett datoriserat driftövervakningssystem som vid ett eventuellt fel skickar larm till jourhavande personal.