Bostad och Miljö

Hem / Bostad och Miljö / Din bostad / Vatten & Avlopp / Kommunalt dricksvatten

Kommunalt dricksvatten

Kommunen har sju vattenverk. De finns i Söderköping, Västra Husby, Östra Ryd, Mogata, Bottna, S:t Anna och Gäddvik.

Söderköping: Flourid 0,40mg/l, hårdhet 9°dH
Västra Husby: Flourid 0,60mg/l, hårdhet 6°dH
Östra Ryd: Flourid 0,24mg/l, hårdhet 9,5°dH
Mogata: Flourid 0,45mg/l, hårdhet 11°dH
Bottna: Flourid 0,35mg/l, hårdhet 6°dH
S:t Anna: Fourid 0,70mg/l, hårdhet 12°dH
Sanden: Flourid 0,32mg/l, hårdhet 8°dH
Gäddvik: Flourid <0,05mg/l, hårdhet 1°dH

Distribution

Från vattenverken levereras årligen ca 900.000 m3 dricksvatten eller drygt 2.400 m3 under ett normalt vardagsdygn i ett ca 110.000 m långt ledningsnät. Vi försöker förebygga avbrott i vattenleveranser genom att ha flera oberoende anläggningar, införa reservkraftanläggningar i viktiga punkter, och minska avbrottets längd genom en god beredskap.

Driftövervakning

Samtliga vattenverk övervakas ständigt av ett datoriserat driftövervakningssystem som vid ett eventuellt fel skickar larm till jourhavande personal.

Kvalitetskontroll

I dricksvattenkungörelsen är kvalitetskraven på vattnet reglerade och Samhällsbyggnadsnämnden utövar tillsynen. Vattnet kontrolleras regelbundet för att säkerställa en god kvalitet. Varje år analyseras ca 70 st vattenprover av godkända laboratorier.