Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Bostad & Miljö / Din bostad / Vatten & Avlopp / Kommunalt dricksvatten

Kommunalt dricksvatten

Kontakter

  • VA-jour


    Telefon: 0705-58 97 95 (ej sms)

Söderköpings vattenverk

Kommunen har sju vattenverk i Söderköping, Västra Husby, Östra Ryd, Mogata, Bottna, S:t Anna och Gäddvik.

Distribution

Från vattenverken levereras årligen ca 900.000 m3 dricksvatten eller drygt 2.400 m3 under ett normalt vardagsdygn i ett ca 110.000 m långt ledningsnät. Vi försöker förebygga avbrott i vattenleveranser genom att ha flera oberoende anläggningar, införa reservkraftanläggningar i viktiga punkter, och minska avbrottets längd genom en god beredskap.

Driftövervakning

Samtliga vattenverk övervakas ständigt av ett datoriserat driftövervakningssystem som vid ett eventuellt fel skickar larm till jourhavande personal.

Kvalitetskontroll

I dricksvattenkungörelsen är kvalitetskraven på vattnet reglerade och Samhällsbyggnadsnämnden utövar tillsynen. Vattnet kontrolleras regelbundet för att säkerställa en god kvalitet. Varje år analyseras ca 70 st vattenprover av godkända laboratorier.

Sidan uppdaterad 2016-11-03 Kommentera sidan