Bostad och Miljö

Hem / Bostad och Miljö / Din bostad / Vatten & Avlopp / Vatten till pool

Vatten till pool

Det är ingen rättighet att fylla upp sin pool med det kommunala vattnet. Dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien. Om många pooler fylls samtidigt kan det innebära att vi får problem med att leverera dricksvatten till vissa områden.

Om du tar kontakt med oss så kan du få tillåtelse att fylla upp poolen under natten, under vissa dagar i veckan. När vi får veta om en planerad poolfyllning ger det VA-kontoret en möjlighet att, under kontrollerade former, se över vattentillgången och anpassa inkommande vatten efter planerad åtgång.

Rätt att neka

VA-kontoret har rätt att neka en privatperson som önskar fylla sin pool. Detta på grund av att det går åt stora vattenmängder eller om vattennivåerna är låga, och vi ser att det kan innebära att dricksvattnet inte räcker till i området.

Det är inte tillåtet att fylla sin pool i Bottna, S:t Anna eller Sanden.

Ring journumret om du vill fylla din pool

Vid poolfyllnad och bevattning – ring journumret, 0705-58 97 95 (ej sms) kl. 7-16 på vardagar.