Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Bostad & Miljö / Din bostad / Vatten & Avlopp / Egen avloppsanläggning

Egen avloppsanläggning

Kontakter

 • Avloppsenheten på miljökontoret

  miljo@soderkoping.se
  Telefon: 0121-184 90

  Telefontid för avloppsfrågor
  Vid frågor eller funderingar kring enskilt avlopp kan du kontakta oss tisdag till fredag kl. 08.00–09.30.

  Pågående ärenden
  Vid specifika frågor, kopplade till ett ärende hos oss på miljökontoret, kontakta oss via e-post och lämna ditt telefonnummer, så ringer berörd handläggare upp.

Om du har egen dricksvattenbrunn är det viktigt att du skyddar ditt dricksvatten från föroreningar såsom virus och bakterier. Det är ett av skälen till varför det är viktigt att du renar ditt avloppsvatten på ett bra sätt.

Ett annat skäl är att näringsämnen som läcker ut från en dålig anläggning bidrar till att åar, sjöar och hav som finns i närheten blir övergödda. Övergödning är ett miljöproblem som leder till algblomning, syrebrist och att fiskarna dör.

Fastighetsägarens ansvar

Om du har ett enskilt avlopp är det alltid du som fastighetsägare som är ansvarig för avloppsanläggningen. Det är också du själv som ansvarar för driften och skötseln av anläggningen och för att avloppet inte ska orsaka problem för hälsan eller miljön.

Åtgärda ett dåligt avlopp

Om du behöver åtgärda ett dåligt avlopp på din fastighet, måste du anmäla eller söka tillstånd hos Samhällsbyggnadsnämnden. Tänk på att ansöka i god tid - handläggningstiden kan vara upp till 6 veckor.

När anläggningen är klar ska fastighetsägaren och entreprenören fylla i en entreprenörsrapport. Entreprenörsrapporten finns att ladda ner i vårt blankettarkiv.

Dela avloppsanläggning med dina grannar

Oftast blir det billigare för dig som husägare om du satsar på en gemensam avloppsanläggning i området där du bor. En gemensam anläggning brukar dessutom rena avloppsvattnet bättre än en anläggning för bara ett hushåll.

Sidan uppdaterad 2016-11-03 Kommentera sidan