Förskola och Skola

Kommunala förskoleklasser, grundskolor och fritidshem

I Söderköpings kommun finns ca 1600 elever i förskoleklass och grundskola. Dessa elever är fördelade på 8 kommunala skolor. Därutöver finns en fristående skola. 

De kommunala förskoleklasserna och grundskolorna följer läroplanen för grundskolan, samt de verksamhetsplaner som varje skola utarbetar årligen.

För information om respektive skola samt fritidshem klicka på länkarna nedan.