Förskola och Skola

Mogata skola

Mogata skola ligger i det lantligt idylliska Mogata – 10 kilometer utanför Söderköping. Skolan har skog och åkermark som nära grannar och det utnyttjas flitigt under skolans och fritidshemmets utevistelser. Det är heller inte långt till Slätbaken, Göta kanal och Husby säteri. Skolgården renoverades 2012 och erbjuder många olika aktiviteter till eleverna, som till exempel linbana, bollekar samt olika typer av gungor och klätterställningar.

På Mogata skola går det cirka 90 elever från förskoleklass till årskurs sex. Klasserna organiseras på olika sätt för varje år beroende på elevgruppernas varierande storlek, och undervisas av fem lärare och en specialpedagog. På skolans populära fritidshem brukar det vara cirka 60 barn. Där arbetar fyra fritidspedagoger, som även deltar i klassrumsarbetet under skoltid.

Hela skolans personalgrupp arbetar tillsammans med elevernas måluppfyllelse och fokuserar också på arbetsmiljön ur ett trygghets- och trivselperspektiv..

Information till elever och föräldrar på Mogata skola