Förskola och Skola

Västra Husby skola

Västra Husby skola

Västra Husby skola är en F-6 skola med fritidshem. Skolans elevantal ökar för varje år och hösten 2023 har vi 232 elever.
Vi har en hög andel behöriga lärare på skolan och vi är övningsskola för lärarstudenter som läser på Linköpings universitet.
Skolan har precis genomgått en stor utbyggnad och renovering vilket innebär att vi har nya fina estetsalar, grupprum till alla klassrum och tekniska lösningar som Smartboards och ljudutjämningssystem i alla klassrum.

Personal och elever

Något som kännetecknar skolan är att sammanhållningen är stor elever och pedagoger emellan. Vi arbetar aktivt för att skapa trygghet med bl.a. fadderklasser och trygghetsgrupper som vi kallar Compadregrupper

Elevhälsa

På skolan finns en specialpedagog på 100%, en skolsköterska på 60% och en kurator på 40%.

Här ligger Västra Husby

Mitt i Västra Husby samhälle, cirka 1 mil från Söderköpings tätort, ligger Västra Husby skola. Närheten till naturen nyttjas i hög grad av både skola och fritidshem. Upptagningsområde är stort och cirka hälften av eleverna kommer till skolan med skolskjuts.

Information till elever och föräldrar på Västra Husby skola