Förskola och Skola

Skönbergaskolan

Skönbergaskolan ligger i Husby Backe och är en skola med ca 180 elever. De sju klasserna omfattar elever från förskoleklass till årskurs 6. I skolan är ett fritidshem med två avdelningar integrerat.

Skönbergaskolan arbetar efter en pedagogisk modell som kallas Skönbergamodellen. Den syftar till trygghet och samverkan, motverkar mobbing och kränkningar, vilket i sin tur skapar en god inlärningsmiljö. Läs- och språkinlärning prioriteras högt.