Förskola och Skola

Östra Ryd skola

Östra Ryd skola

Östra Ryd skola är en F-6 skola med fritidshem. I skolan går 90 elever. I anslutning till alla klassrum finns det mindre grupprum. På skolan finns även lokaler för trä/metallslöjd och textilslöjd. Idrottshall finns i en egen byggnad på skolgården. Skolan är även involverad i "skolskogen", en verksamhet som drivs av Skogsvårdsstyrelsen. Skolan har ett skolbibliotek som även är ett välförsett folkbibliotek som är öppet för alla. Biblioteket har meröppet, vilket gör att allmänheten kan besöka det även när det är obemannat. 

Östra Ryd skola är en landsortsskola med nära till naturen, upplyst pulkabacke, grillplats och spolad is på vintern. Det finns dessutom stora grönytor samt asfaltplan och grusplan för spel och lek. En stor och fin lekplats med ändamålsenliga lekredskap, som bland annat motorikbana, finns också på skolgården.

Elevhälsa

Varje vecka finns skolsköterska och kurator på skolan. På skolan har vi elevråd, matråd, trygghetsteam och vi jobbar också med fadderverksamhet på skolan . Till Aspvedens rektorsområde finns en speciallärare knuten.


Aktiviteter under året:
Höstspår
Badresor
Reflexspår
Sångstunder
Trafikdag
Elevrådsdag
FN- dag

Dessutom genomförs övergripande temaarbeten på skolan.

Här ligger Östra Ryd

Skolan hör till Aspvedens område i Söderköpings kommun. Östra Ryds skola ligger i Östra Ryds samhälle ca 2 mil sydväst om Söderköpings tätort.