Kommun och Politik

Hem / Kommun och Politik / Politik och Beslut / Nämnder och fullmäktige

Kommunens politiska organisation

Klicka här för större bild på den politiska organisationen

Kontaktuppgifter till nämndernas politiker finns under respektive nämnd längre ner på sidan, under knappen Underliggande sidor.

I Söderköping väljs 39 politiker samt 25 ersättare att sitta i Kommunfullmäktige och styra kommunens arbete. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar om kommunalskatt, verksamheternas budget och övergripande planer av olika slag.

Fullmäktige sammanträder 8-9 ggr per år, undantaget juli och augusti, i Kommunhusets aula. Vilka ärenden som ska behandlas annonseras ut i dagstidningarna cirka en vecka i förväg, samt här på hemsidan. Ärendelistan med de handlingar som hör till, finns i sin helhet på Kommunhuset och i Stinsen, Margaretagatan 19. Mötesprotokollen finns tillgängliga på Stinsen, Kommunhuset och här på hemsidan. Alla sammanträden i fullmäktige är öppna för allmänheten.

Mandatfördelning i kommmunfullmäktige

I en kommun som är en enda valkrets fördelas mandaten mellan partier som anmält sitt deltagande eller anses ha anmält sitt deltagande i valet och som fått minst 2 procent av rösterna i kommunen. 

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige för mandatperioden 2022-10-15 tll 2026-10-14.

Majoriteten i kommunfullmäktige består av Moderaterna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna

Parti Antal platser
Moderaterna 9
Socialdemokraterna 8
Sverigedemokraterna 8
Centerpartiet 4
Kristdemokraterna 3
Liberalerna 2
Söderköpings initiativet 2
Vänsterpartiet 2
Miljöpartiet de gröna 1