Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Stöd & Omsorg / Äldreomsorg / Avgifter

Avgifter äldre- och handikappomsorg

Kontakter

Den sammanlagda avgiften för beviljad hemtjänst får enligt bestämmelser i socialtjänstlagen (SoL) uppgå till högst 2 089 kronor (maxtaxa från och med 1 januari 2019). 

Med hemtjänst avses:

• Omvårdnad och service i ordinärt boende och särskilt boende.
• Omvårdnad vid korttidsboende.
• Trygghetslarm.

Avgiften är beroende av din betalningsförmåga och kan variera mellan 0 – 2 089 kronor per månad (år 2019). För att kommunen ska kunna beräkna just din avgift, behöver du lämna uppgifter om din inkomst, eventuellt fördyrad levnadskostnad samt boendekostnad på särskild förfrågningsblankett. Se "Förfrågan avgift" nedan, öppna så kommer du till en ifyllbar PDF-fil som du sedan kan skriva ut.

Sidan uppdaterad 2019-11-18 Kommentera sidan