Stöd och Omsorg

Avgifter äldre- och handikappomsorg

En person som granskar papper och räknar med kalkylator

Den sammanlagda avgiften för beviljad hemtjänst får enligt bestämmelser i socialtjänstlagen (SoL) uppgå till högst 2 170 kronor (maxtaxa från och med 1 januari 2022). 

Med hemtjänst avses:

• Omvårdnad och service i ordinärt boende och särskilt boende.
• Omvårdnad vid korttidsboende.
• Trygghetslarm.

Avgiften är beroende av din betalningsförmåga och kan variera mellan 0 – 2 170 kronor per månad (år 2022). För att kommunen ska kunna beräkna just din avgift, behöver du lämna uppgifter om din inkomst, eventuellt fördyrad levnadskostnad samt boendekostnad på särskild förfrågningsblankett. Se "Förfrågan avgift 2021" nedan, öppna så kommer du till en ifyllbar PDF-fil som du sedan kan skriva ut.

Om du vill ha en blankett skickad till dig så kontakta kommunens växel och be om att få prata med avgiftshandläggaren.

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.