Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Stöd & Omsorg / Äldreomsorg / Hemtjänst

Hemtjänst

Kontakter

 • Biståndshandläggare


  Växel: 0121-181 00

  Telefontid
  Måndag-fredag 08.30-09.30

 • Enhetschef

  Jonas Mallin

  jonas.mallin@soderkoping.se
  Telefon: 0121-187 77

 • Enhetschef

  Heléne Wennström

  helene.wennstrom@soderkoping.se
  Telefon: 0121-182 37

 • Enhetschef

  Josefine Myhrer

  josefine.myhrer@soderkoping.se
  Telefon: 0121-186 33

 • Administratör

  Hemtjänst
  Erik Jacobsson


  Telefon: 0121-182 88

  Måndag-fredag: 10-12 och 14-15.

 • Samordnare för avlösning i hemmet

  Gunilla Svensson


  Telefon: 0121-185 90

  Telefontid
  Tisdag-torsdag 08.30-09.30

Äldre och funktionsnedsatta som bor i vanliga bostäder eller i servicelägenhet har möjlighet att ansöka om hemtjänst, det vill säga serviceinsatser eller omvårdnadsinsatser i hemmet. Insatserna är behovsprövade och avgiftsbelagda. Ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare.

Det finns även möjlighet att få avgiftsfri avlösning i hemmet upp till 10 timmar per månad, för den som vårdar sin närstående.

Välja utförare av hemtjänst
Du som bor i ordinärt boende och har hemtjänst kan välja att få insatser utförda av kommunen eller av privat utförare. Valet av leverantör är ditt eget. Din biståndshandläggare kan stödja och vägleda i valsituationen. Om du inte gör något val så utförs hemtjänsten av Söderköpings kommun. Information om de leverantörer du kan välja som utförare samt en valblankett visas nedan.

Hög kundnöjdhet inom hemtjänsten

I oktober 2016 genomförde Vård och Omsorg en enkätundersökning för att mäta kundnöjdheten inom hemtjänsten i kommunen.

Läs mer och ta del av resultatet här
Sidan uppdaterad 2019-01-17 Kommentera sidan