Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Stöd & Omsorg / Äldreomsorg / Hemtjänst

Hemtjänst

Kontakter

 • Biståndshandläggare


  Växel: 0121-181 00

  Telefontid
  Måndag-fredag 08.30-09.30

 • Enhetschef

  Jonas Mallin

  jonas.mallin@soderkoping.se
  Telefon: 0121-187 77

 • Enhetschef

  Heléne Wennström

  helene.wennstrom@soderkoping.se
  Telefon: 0121-182 37

 • Enhetschef

  Josefine Myhrer

  josefine.myhrer@soderkoping.se
  Telefon: 0121-186 33

 • Administratör

  Hemtjänst
  Erik Jacobsson


  Telefon: 0121-182 88

  Måndag-fredag: 10-12 och 14-15.

 • Samordnare för avlösning i hemmet

  Gunilla Svensson


  Telefon: 0121-185 90

  Telefontid
  Tisdag-torsdag 08.30-09.30

Äldre och funktionsnedsatta som bor i vanliga bostäder eller i servicelägenhet har möjlighet att ansöka om hemtjänst, det vill säga serviceinsatser eller omvårdnadsinsatser i hemmet. Insatserna är behovsprövade och avgiftsbelagda. Ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare.

Det finns även möjlighet att få avgiftsfri avlösning i hemmet upp till 10 timmar per månad, för den som vårdar sin närstående.

Välja utförare av hemtjänst
Du som bor i ordinärt boende och har hemtjänst kan välja att få insatser utförda av kommunen eller av privat utförare. Valet av leverantör är ditt eget.Om du inte gör något val tilldelas du en hemtjänstutförare enligt en fördelningslista. Du kan alltid ändra ditt val av hemtjänst senare genom att kontakta biståndshandläggaren. Information om de leverantörer du kan välja som utförare samt en valblankett visas nedan.

Redovisning av kundnöjdhet inom hemtjänsten i kommunen

Sedan hösten 2016 genomför Vård och Omsorg en årlig enkätundersökning för att mäta kundnöjdheten inom hemtjänsten i kommunen.

Läs mer och ta del av resultatet här
Sidan uppdaterad 2019-10-03 Kommentera sidan