Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Äldreomsorg / Valfrihet i Söderköping

Valfrihet i Söderköping

bild tagen bakifrån på två vårdpersonal som kör två rullstolsburna längs en korridor

Eget val inom hemtjänsten

Enligt LOV, Lagen Om Valfrihetssystem, kan hemtjänstkunder i ordinärt boende välja leverantör för sin biståndsbedömda hemtjänst. Val kan göras av de leverantörer som socialnämnden har godkänt och tecknat avtal med. Syftet är att öka inflytande och valfrihet för kunden. Upphandling av leverantörer sker enligt Lag om Valfrihetssystem (LOV).

Från och med augusti 2015 har privata utförare möjlighet att ansöka om godkännande för att få utföra hemtjänst i Söderköping. De leverantörer som ansöker om att bedriva hemtjänst ska uppfylla de krav som socialnämnden ställer på tjänsten. Alla leverantörer får ersättning enligt samma principer, även den kommunala hemtjänsten. Det är ingen priskonkurrens mellan leverantörer, de konkurrerar istället med kvalitet. Det är den enskilde som väljer vilket utförare som ska utföra hemtjänsten. Du som kund betalar samma avgift till kommunen oavsett vilken leverantör du väljer.

Följande tjänster ingår inte i valfrihetssystemet, utan de utförs av den kommunala hemtjänsten:

  • Nattbesök
  • Trygghetslarm
  • Hemsjukvård förutom egenvård och till vårdpersonal delegerad hälso- och sjukvårdsuppgift
  • Matdistribution
  • Icke biståndsbedömd avlösarservice

Läs mer om LOV