Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Stöd & Omsorg / Familj & Barn / Familjerätt / Vårdnad, boende och umgänge

Vårdnad, boende och umgänge

Kontakter

 • Familjerättssekreterare


  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping


  Fax: 0121-106 73
  Växel: 0121-181 00

  Telefontid
  Måndag, onsdag, torsdag och fredag kl. 08.30-09.30

  Öppettider för receptionen på Skönbergagatan
  Måndag-onsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.00-14.30
  Torsdag kl. 13.00-14.30
  Fredag kl. 10.00-12.00

Föräldrar som inte sammanlever med varandra kan ibland bli oeniga om vad som är det bästa för deras gemensamma barn.

Samarbetssamtal

För föräldrar som inte själva kan komma överens angående vårdnad, boende eller umgänge kan familjerätten erbjuda samarbetssamtal. Syftet är att föräldrarna skall nå en samförståndslösning kring barnens bästa.

Om föräldrar är överens kan de hos familjerätten skriva juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge.

Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar

Om föräldrar misslyckas i sina försök att komma överens om vad som är det bästa för deras gemensamma barn kan en Tingsrätt, efter inkommen stämningsansökan, fatta beslut om vårdnads-, boende eller umgängesförhållanden. Familjerätten får i dessa situationer ofta i uppdrag av domstolen att utföra utredningar som ligger till grund för domstolens beslut.

Sidan uppdaterad 2018-06-29 Kommentera sidan