Förskola och Skola

Ramunderskolan

Om Ramunderskolan

Ramunderskolan är Söderköpings kommunala 7-9 skola. Skolan är centralt placerad, nära idrottsanläggningar och friluftsbad, samtidigt som skog och natur finns tillgängligt inom gångavstånd. Skolan har ca 480 elever och ca 60 personal. Inrymd i skolan finns också kommunens fritidsgård Focus som under dagen är en naturlig rastplats för våra elever och på kvällen en samlingsplats för kommunens ungdomar. Vår gemensamma skolgård är utrustad för att även på fritiden vara en naturlig samlingsplats för stadens ungdomar. På Ramunderskolan finns också anpassad grundskola integrerad med verksamhet för elever i åk 1-10.

Trygghet och trivsel

Vi har en stor andel behöriga lärare och lägger stor vikt på att alla ska trivas på skolan, såväl elever som vuxna. I vårt arbete med att bygga elevernas självkänsla och trygghet jobbar vi med ”Motivationslyftet” och vårt kamratstödjarprogram ”Amigos”.  Vi är indelade i  årskursvisa arbetslag som i största möjliga mån skall ansvara för undervisningen i sina respektive klasser. 

Profil

Ett av våra kännetecken är att vi har bildprofil, idrottsprofil, musikprofil eller vetenskapsprofil. Profilämnet är en form av fördjupning i ämnet där eleverna får möjlighet att ytterligare utveckla sitt specialintresse och därmed utveckla sina förmågor.

Information till elever och föräldrar på Ramunderskolan