Förskola och Skola

Prao

Är ditt företag en framtida arbetsgivare?

Självklart är det så!
Är du en framtida arbetsgivare, så är det också framtidens vuxna du ska anställa. Förr eller senare.

Varje år tar tusentals ungdomar klivet in på arbetsmarknaden i Sverige. Enligt en rapport* nyligen utgiven av Mentor Sverige och Ungdomar.se är 48% av dem oroliga inför tanken på framtiden. 74% av dem tycker dessutom de får otillräcklig koll på jobbmarknaden under skoltiden. Här i Söderköping lämnar 150 ungdomar grundskolan varje år inför gymnasiestudier och arbetsliv. Vi kan tillsammans se till att de 150 ungdomarna har en bra känsla inför gymnasieval och senare yrkesval. Genom att erbjuda våra elever i år 8 och 9 praoplatser kan vi lyfta fram de yrkesmöjligheter som finns här i vår kommun.

Att få vistas på en arbetsplats, vara en del i ett lag och ha vuxenkontakt under en period ger ungdomar möjlighet att se hur en arbetsplats fungerar. Det ökar elevens kunskap om arbetslivet och dess krav och möjligheter. Vilka yrken som finns på just er arbetsplats? Vilken utbildning krävs i er bransch?

Praon ska också underlätta när eleven ska göra sitt studie- och yrkesval.

För att kunna ge våra ungdomar i årskurs 8 och 9 en bra och intressant prao så behöver vi din hjälp. Har ditt företag möjlighet att ta emot prao-elever under en eller flera veckor? 

Våra kommande praoperioder är veckorna 42 och 43, 2023 för årskurs 9 samt 16 och 17, 2024 för årskurs 8.

Skicka din intresseanmälan till frida.enwall@soderkoping.se . Vi återkommer med mer information. Tack för din hjälp!

Från och med 1 juli 2018 har riksdagen beslutat att återinföra minst tio dagar obligatorisk praktisk arbetslivsorientering, prao. I Söderköpings kommun har vi beslutat att elever i årskurs 8 och 9 ska ha prao fem dagar per år.

*Rapporten "Jobbiga tankar" bygger på en enkätundersökning om ungas tankar kring framtiden, jobbmarknaden och deras stöd från omgivningen. Enkäten har besvarats av över 2500 ungdomar i åldern 13-24 år.

Intresseanmälan

Fält markerade med * måste fyllas i

Kontaktuppgifter
Personuppgifter *