Stöd och Omsorg

För leverantörer

Socialnämnden vill ge invånare i Söderköpings kommun möjlighet att välja leverantör till biståndsbedömda hemtjänstinsatser. Syftet är att öka den enskildes inflytande och valfrihet.

Annonsering sker löpande på Kammarkollegiets webbplats för upphandlingar enligt Lag om valfrihetssystem (LOV), valfrihetswebben.

Omfattning av uppdraget

Uppdraget omfattar hemtjänstinsatser i ordinärt boende, nattinsatser undantaget. Leverantören kan i ansökan välja mellan två alternativ, omsorg och service med delegerad hälso- och sjukvård alternativt enbart service. Omsorgsinsatserna ska erbjudas mellan kl 07.00 – 22.00 årets alla dagar. Servicetjänsterna ska utföras dagtid helgfria vardagar mellan kl 07.00 – 19.00.

Leverantören kan också välja geografiskt hemtjänstområde samt har möjlighet att ange kapacitetstak.

Kommunen är indelad i geografiska områden

Kommunen är indelad i tre geografiska områden; Staden, St Anna samt Östra Ryd. För ytterligare information se karta geografisk indelning.

Villkor och krav för godkännande

Alla leverantörer som ansökt och uppfyller de krav, som Socialnämnden fastställt, godkänns leverantören och kommunen tecknar avtal med dem. Förfrågningsunderlaget finns tillgängligt via nedanstående länk och på den nationella webbplatsen som Kammarkollegiet ansvarar för.

Timersättning inom hemtjänst 

Ersättningen justeras årligen i enlighet med SKR:s omsorgsprisindex
(OPI). Söderköpings kommun är indelat i tre (3) geografiska områden som kallas
zoner:
Zon 1, Staden
Zon 2, Sankt Anna, skärgård
Zon 3, Östra Ryd, landsbygd

Geografiskt område

2024 ersättning i

kronor per timme

Zon 1 557 
Zon 2 och 3 566

Välkommen med frågor

Frågor om upphandlingen besvaras via mejl. 

Läs mer om LOV