Stöd och Omsorg

Äldrekonsulent - en trygghet för dig som är äldre

Äldrekonsulenten kan du vända dig till för att få information, råd, stöd och tips i olika frågor.

Äldrekonsulenten kan hjälpa dig med:

  • Råd, stöd och vägledning i olika frågor som rör din livssituation
  • Information om äldreomsorgen, vad för hjälp/stöttning kommunen erbjuder
  • Hänvisning till olika kontakter
  • Att boka fixartjänst
  • Stöd i enskilda händelser
  • Anhörigstöd
  • Att hitta/fylla i blanketter
  • Enskilda samtal

Stödet från äldrekonsulenten är kostnadsfritt och tystnadsplikt tillämpas.

Äldrekonsulent

Pernilla Karlsson

Blå Porten
Skönbergagatan 34
614 30 Söderköping

Telefon: 0121-182 74

E-post: pernilla.eva.karlsson@soderkoping.se