Stöd och Omsorg

Anhörigstöd

Ett par som är ute och går varav en i rullstol

Med anhöriga menas personer som vårdar eller stödjer närstående. Närstående är den som tar emot omsorg, vård och stöd. Här följer ett antal exempel på personer som omfattas av bestämmelsen:

Anhörig, förälder eller vuxet barn till:

• personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning.
• personer med långvarig psykisk eller fysisk sjukdom
• personer med utvecklingsstörning eller annan intellektuell funktionsnedsättning.
• personer med missbruks- eller beroendeproblem

Anhörigkonsulent

Som anhörig kan du behöva stöd i din situation. Det är viktigt att du får tid för dig själv, någon att prata med och möjlighet att träffa andra som befinner sig i en liknande situation.

Anhörigkonsulenten finns till för alla som vårdar eller stöttar någon närstående och själv behöver stöd för att orka. Vi kan erbjuda kostnadsfria stödsamtal, samtalsgrupper och demensutbildningar för anhöriga.

Du kan också få hjälp med avlösning för dig som vårdar i hemmet.