Stöd och Omsorg

Demensteam

Två svanar som ett hjärta

Demens är ett samlingsnamn för mer än 70 sjukdomstillstånd som alla innebär en försämring i delar av hjärnans funktioner, bland annat minnet. I Sverige får runt 24 000 varje år en demenssjukdom. Hög ålder är den största riskfaktorn.

Demensteamet i kommunen har till uppgift att ge så god livskvalitet som möjligt för alla med demenssjukdom och deras anhöriga.

Det kan exempelvis ske genom planerade eller mer akuta utbildningar för personal inom hemtjänst och vårdboende, samt via studiecirklar eller informationstillfällen för anhöriga. Även enskild stöttning kan vara aktuell.

För att öka innehållet i vardagen finns bland annat aktiveringsboxar och reminiscenslådor till utlåning. Teamarbete, levnadsberättelse och Nationella Riktlinjer används som utgångspunkt.